Regler for havetraktortræk ved Stevnstraktorklub 2019

Forord

Vi har lavet reglerne for at sikre den perfekte gennemførelse af havetraktortræk. Og for at reducere de skader, der kan opstå på såvel publikum som deltager.
Alle kører og forældre/værge til børn under 18 år skal skriver under på følgende ved tilmelding:
Stevnstraktorklub kan ikke drages til ansvar for skader på personer eller materiale sker før, under ellers efter et afholdt stævne. Husk at almindelige færdselsregler gælder uden for det afmærkede område. Det er føreren der har det fulde ansvar for de skader han/hun måtte have forvoldt. Det gælder også økonomisk.
Skrives der ikke under, kan køreren nægtes start.
Reglerne er ment som retningslinje for gennemførelse af denne sport, og er på ingen måde en garanti for der ikke kan ske skader på deltagere, publikum eller materiale.
Generelt skal traktoren være en serieproduceret traktor. Motoren må Max. være på 1000ccm og på Max.30hk.(læst ud fra typepladen). Omdrejningerne skal være begrænset til Max 3600.. Der tillades mindre tilpasninger men hjemmebygget traktor tillades ikke.
Bane længden er 30m=FULL PULL. Selve det område der køres på, vil være 8 meter bred og, 60 meter lang. Der ud over vil der være en sikkerhedszone på 5 meter ud til publikum.

REGLER

1: Der er indvejning 1½ time før start. Her fortages indvejning, teknisk kontrol af traktor. Der holdes kørermøde ca. 15 før start. Samt skal der vælges 3 nye ansvarlige til næste træk. Banen sættes op af de 3 ansvarlige på dagen. De er ansvarlige for slæde samt den udstyr kommer frem og tilbage til trækket – samt at lave bane og oprydning efter. De 3 ansvarlige mødes 2 timer før start.(aftale mellem de 3 ansvarlige)

2: Fører skal være min. 8 år. Fører under 18 år skal have underskrift af forældre, værge eller anden ansvarlig myndig person for at kunne deltage. Personen der skriver under skal være tilstede med personen under 18 år når der trækkes. Al kørsel uden for den afmærkede bane, skal sket i forhold til færdselsloven og arrangørens anvisninger. Husk at køre pænt.

3: Alle der køre skal have godkendt hjelm på. minimum godkendt til knallert

4: Kun en person må opholde sig på traktoren, føreren skal blive siddende på sædet under hele trækket. Ellers gælder trækket ikke.

5: Maksimum hjulstørrelse: 26” x 12” x 12”. Der kan gives dispersion, hvis det kan bevises at traktor er monteret standart med større hjul. Det er en afgørelse, der træffes af de 3 ansvarlige på dagen. Tvillingehjul er tilladt hvis de kan holdes inden for Max. bredden. Spadesklør, larvebånd, snekæder og 4wd. Er ikke tilladt. Zero-turn maskiner tillades heller ikke.

6: Max 1000 ccm. på motor. Max 30 hk. Dette skal kunne dokumenteres med type plade eller datablad. Det er tilladt med flere motorer, dog skal den samlet ydelse og hestekræfter holdes inden for de overstående mål. Det er føreren eget ansvar at bevise det. Motoromdrejningerne skal være begrænset til Max. 3600 omdrejninger. Alle traktor skal være monteret med lyddæmper. Ingen trykladning er tilladt.

7: Træk i regulator er ikke tilladt.

8: Under træk må føreren ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Ved en promille på over 0,5 eller mistanke om andre rusmidler, kan føreren nægtes start.

9: Max. trækhøjde 35cm. Der skal være antitipstænger på alle traktorer.

10: Traktoren skal blive inden for den afmærkede bane fra start til slut. Ellers er trækket ikke gældende. Der skal være linje ansvarlige på begge sider

11: Batteriet skal være forsvarligt afskærmet og fastsat.

12: Ekstra vægt klodser, skal være forsvarligt fastsat. Taber man noget under træk, bliver trækket annulleret
13: Trækkæden skal være stram når trækket påbegyndes.

14: Føreren må ikke kunne komme i direkte berøring med roterende dele / hjul under trækket. Der skal dog være adgang til at måle omdrejninger.

15: Bane længde 30m. = FULL PULL

16: Grænsen for omstart. Max. 3 meter. pga. (højt gear/motorfejl eller lignende) Dog kun 2 forsøg pr. træk.

17:Vægtklasser:
1. Klasse.. Max. 325kg.(læs mere - punkt 23) – styrthjelm og fuld tank
2. Klasse fra. 0-400 kg inkl. Fører – styrthjelm og fuld tank
3. Klasse. fra 0 -500 kg inkl. Fører – styrthjelm og fuld tank

18: De 3 ledere afgøre om køretøjet er i forsvarlig stand, og kan dermed udelukke køretøjet, hvis det ikke kan opfyldes.

19: Traktoren skal være udstyret med en trækanordning der gør at tilkobling af slæden, kan ske hurtigt og sikkert. Kugletræk eller kraftigt trækøje fortrækkes.

20: Køretøjet må ikke være længere end 1,80m. fra centrum af bagaksel til front, og Max 1.50m. bred.

21: Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre advarsel eller diskvalifikation. Dette område varetages af de 3løbsledere, ligesom de til hver en tid kan nægte en køre start.

22: Deltageren skal være indforstået med reglerne og have udfyldt og underskrevet en tilmeldingsblanket før løbet. Al kørsel forgår på eget ansvar og det er føreren selv der hæfter for evt. skader på traktorer, materiale m.m. Al kørsel uden for banen skal forgå ifølge færdselsloven. Stevnstraktorklub kan ikke drages til ansvar.

23:klasse 1: Traktoren skal være monteret med original motor, (derved skal det forstås, ved at motoren må godt skiftes, men skal være med sammen antal HK/Kwh. Max vægt for traktor + fører + hjelm og fuld tank er 325 kg.

DET ER FØRERENS ANSVAR AT KUNNE DOKUMENTERER AT TRAKTOREN STÅR MED STANDARD MOTOR ELLER TILSVARENDE. DET KAN VÆRE BRUGSANVISNING, UDSKRIFT FRA INTERNETTE ELLER ANDET DOKUMENT. HVIS DER ER TVIVL KAN DE 3 LØBSLEDERE UDELUKKE TRAKTOREN FRA DELTAGELSE.


Med venlig hilsen
Stevnshavetraktorklub